Välkommen till Energilyftet.

Energilyftet är en utbildning i flera steg som syftar till att främja byggande och renovering till lågenergibyggnader. Du kommer att få kunskap om hur energifrågan kan lyftas in i byggprocessen och vilka roller och ansvar olika aktörer har.

Energilyftet ingår i Energimyndighetens kompetenshöjande insatser inom nära-nollenergibyggnader och målgruppen är beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, tekniska förvaltare och driftpersonal.

Vad består Energilyftet av?

Energilyftet består i sin helhet av ett introducerande seminarium med ett studiebesök, följt av en webbaserad utbildning och ett webbinarium. Du kan även välja att gå utbildningen fristående från seminarium och webbinarium och ändå få ut ditt intyg.