Om Energilyftet

Energilyftet är en webbutbildning från Energimyndigheten. Energilyftet har utvecklats av CIT Energy Management tillsammans med Learnways på uppdrag av Energimyndigheten.

Utbildningen togs fram 2017 och har kompletterats med innehåll i block 2 år 2019 och block 8 år 2022. Hela utbildningen uppdaterades år 2022.Utvecklare

Åsa Wahlström,
CIT Energy Management AB

Victoria Edenhofer,
CIT Energy Management AB

Mari-Liis Maripuu,
CIT Energy Management AB